CẬP NHẬT ĐÓNG GÓP

DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ĐÓNG GÓP QUỸ TÂM NGUYỆN VIỆT

DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ĐÓNG GÓP QUỸ TÂM NGUYỆN VIỆT ĐẾN NGÀY 15/7/2016 STT  DANH SÁCH TỔ CHỨC & CÁ NHÂN  SỐ TIỀN   1  Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ TP.HCM  500.000.000 đ  2  Tập thể CB.CNV Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ TP.HCM  217.400.000 đ  3  Tập thể…
/ Xem thêm