CHUYẾN XE CHUYÊN CHỞ GIẤC MƠ CÔNG NGHỆ

CHUYẾN XE CHUYÊN CHỞ GIẤC MƠ CÔNG NGHỆ

Tiếp tục đồng hành cùng với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành đoàn TP.HCM (Trung tâm TST) trong các hoạt động phát triển cộng đồng; Vừa qua, Quỹ Xã hội Từ thiện Tâm Nguyện Việt đã tài trợ kinh phí 250 triệu đồng cho Trung tâm TST để tổ chức thực hiện dự án “Chuyến xe công nghệ” nhằm mục đích chuyên chở tri thức, khoa học kỹ thuật, sáng tạo công nghệ phục vụ cộng đồng trong đó ưu tiên đồng bào vùng sâu, vùng xa chưa có điều kiện tiếp cận với công nghệ 4.0.

 Chuyến xe công nghệ là một hình thức giảng dạy, học tập thực tế tại chỗ. Phòng học được thiết kế trong thân xe tải 8 tấn, trang bị đầy đủ tiện nghi, thiết bị phục vụ học tập cơ bản : hệ thống máy tính (laptop) được kết nối internet, hệ thống thiết bị kính VR (kính thực tế ảo), thư viện sách, … theo mô hình hướng dẫn học tập liên ngành STEM VÀ STEAM(*) rất phổ biến trên thế giới (thay vì từng bộ môn riêng biệt) mục đích là hướng đến các hoạt động thực hành và vận dụng kiến thức để tạo ra sản phẩm hoặc giải quyết các vấn đề của thực tế cuộc sống.  Chuyến xe công nghệ được sự ủng hộ tham gia nhiệt tình của một số nhà khoa học, trí thức trẻ trên địa bàn thành phố cùng tham gia hỗ trợ, báo cáo và tập huấn trong chương trình này./.

đăng Website chuyenxecong nghe

_____________________________________________________________________________________________

(*)Giáo dục STEM/STEAM (Sciene/khoa học,Technology/công nghệ,Engineer/kỹ thuật, Toán học/Math, Nghệ thuật/Art) là một cách tiếp cận liên ngành trong quá trình học, trong đó các khái niệm, học thuật mang tính nguyên tắc được lồng ghép với các bài học trên thế giới thực, ở đó học sinh áp dụng các kiến thức trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán vào các bối cảnh cụ thể, giúp kết nối giữa trường học, cộng đồng, nơi làm việc và các tổ chức toàn cầu để từ đó phát triển các năng lực trong lĩnh vực STEM/STEAM, qua đó học sinh được cung cấp tri thức dựa trên trải nghiệm thực tế đồng thời rèn luyện những kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 như tư duy phản biện, làm việc nhóm, hợp tác, thuyết trình (nguồn:internet).

Bình luận