HƯỚNG DẪN NHÀ HẢO TÂM CÁCH THỨC ĐÓNG GÓP VÀ XÁC NHẬN ĐÓNG GÓP

Hướng dẫn nhà hảo tâm cách thức đóng góp và xác nhận đóng góp

Trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm đã/đang và sẽ đồng hành cùng Quỹ Tâm Nguyện Việt. Chúng tôi xin giới thiệu các nhà hảo tâm về các hình thức để tiếp nhận tiền đóng góp và xác nhận đóng góp như sau:

1/ Về tiếp nhận đóng góp:

      Nếu các nhà hảo tâm đóng góp vào Quỹ Tâm Nguyện Việt bằng tiền mặt hoặc hiện vật thì vui lòng liên hệ đóng góp trực tiếp tại Văn phòng Quỹ Tâm Nguyện Việt theo thông tin sau:

h1

         Nếu các nhà hảo tâm đóng góp vào Quỹ Tâm Nguyện Việt qua chuyển khoản thì vui lòng  thực hiện chuyển vào tài khoản Quỹ Tâm Nguyện Việt theo thông tin sau:

h2

2/ Về xác nhận đóng góp:

        Sau khi Quỹ Tâm Nguyện Việt tiếp nhận đóng góp từ Quỹ tổ chức/Cá nhân nhà hảo tâm, Quỹ Tâm Nguyện Việt sẽ thực hiện việc xác nhận đóng góp cho Quý vị theo cách thức sau đây:

h3

 

Bình luận