QUỸ TÂM NGUYỆN VIỆT ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH SÁCH HÓA NÔNG THÔN

Vừa qua, Quỹ Tâm Nguyện Việt đã có buổi tiếp xúc và làm việc với anh Nguyễn Quang Thạch – người khởi xướng và điều hành chương trình sách hóa nông thôn vừa đoạt giải Vua Sejong về xóa mù chữ năm 2016 của UNESCO. Được biết giải thưởng Vua Sejong về xóa mù chữ (The UNESCO King Sejong Literacy Prize) là giải thưởng chính thức của UNESCO về giáo dục, được lập vào năm 1989 nhằm tôn vinh các đóng góp giúp nhân loại biết chữ và biết đọc, tôn vinh những người có công khai trí.

Với mục đích, ý nghĩa của Chương trình Sách hóa nông thôn, trong thời gian tới Quỹ Tâm Nguyện Việt sẽ đồng hành cùng Chương trình, chung tay thực hiện dự án đưa sách về các vùng nông thôn Việt Nam. Quỹ Tâm Nguyện Việt sẽ tham gia tài trợ 200 tủ sách cho các trường học ở những vùng quê xa xôi hẻo lánh, nơi các em nhỏ còn khát sách, không có điều kiện tiếp cận với sách, chưa hình thành văn hóa đọc sách.

Hy vọng Chương trình Sách hóa nông thôn của Trung tâm Hỗ trợ tri thức và Phát triển cộng đồng sẽ là ngọn cờ đầu góp phần nâng cao dân trí ở nông thôn Việt Nam và vun đắp, phát huy tinh thần sẻ chia trách nhiệm cộng đồng, xã hội.

sach-hoa-nong-thon

Bình luận