TÀI TRỢ HỌC BỔNG CHO HỌC VIÊN CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ – DẠY NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI TÀN TẬT TP.HCM

TÀI TRỢ HỌC BỔNG CHO HỌC VIÊN
CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ
- DẠY NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI TÀN TẬT TP.HCM

Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật TP.HCM là nơi tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm và dạy văn hóa miễn phí cho hơn 500 học viên là người khuyết tật. Phần lớn các học viên của Trung tâm đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng các em luôn có ý chí vươn lên trong học tập và làm việc để có điều kiện trưởng thành và phát triển.

Trước hoàn cảnh khó khăn của các em, trong năm học 2018-2019 Quỹ Xã hội Từ thiện Tâm Nguyện Việt đã thực hiện tài trợ 236 suất học bổng cho các em học viên tại Trung tâm. Tổng giá trị tài trợ là 42.400.000 đồng. Năm học 2019-2020 Quỹ Tâm Nguyện Việt sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch hỗ trợ để giúp các em học viên vượt qua khó khăn, luôn cố gắng học tập và làm việc để có điều kiện hội nhập được cộng đồng, xã hội.

hinh

Đại diện Quỹ XHTT Tâm Nguyện Việt trao học bổng cho các em học viên.

Bình luận