TRAO TẶNG PHẨM VÀ HỌC BỔNG CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Trao Tặng phẩm và học bổng cho người khuyết tật

Sáng ngày 28 tháng 7 năm 2016, Quỹ Tâm Nguyện Việt phối hợp cùng Trung tâm Khuyết tật và phát triển DRD trao tặng phẩm xe lăn, xe lắc và nạng nẹp cho 19 người khuyết tật và 03 học bổng cho sinh viên khuyết tật mỗi suất là 10.000.000đ/Năm. Tồng giá trị trao tặng là 128.800.000 đồng. Sự hỗ trợ nhằm giúp cho người khuyết tật có phương tiện để đi lại, học tập, mưu sinh và tham gia các hoạt động xã hội, tự tin hội nhập cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật; hỗ trợ các bạn sinh viên khuyết tật giảm bớt một phần lo toan tài chính để yên tâm học tập.

hinh trao tang pham

 

Bình luận