Recent Posts by dotien

TÀI TRỢ XE LẮC CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH

TÀI TRỢ XE LẮC CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH Thông qua Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định, ngày 20/03/2020 Quỹ Xã hội Từ thiện Tâm Nguyện Việt đã thực hiện tài trợ 10 chiếc xe lắc cho người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm phương…
/ Xem thêm

Recent Comments by dotien

No comments by dotien yet.