CÁC DỰ ÁN

TÀI TRỢ XE LẮC CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH

TÀI TRỢ XE LẮC CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH Thông qua Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định, ngày 20/03/2020 Quỹ Xã hội Từ thiện Tâm Nguyện Việt đã thực hiện tài trợ 10 chiếc xe lắc cho người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm phương…
/ Xem thêm

TẶNG GIẾNG NƯỚC CHO TRƯỜNG NGHÈO VÙNG BIÊN GIỚI

TẶNG GIẾNG NƯỚC CHO TRƯỜNG NGHÈO VÙNG BIÊN GIỚI   Thông qua sự vận động của Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Gia Lai, Quỹ Tâm Nguyện Việt đã tài trợ một giếng khoan trị giá 81 triệu đồng cho Trường Tiểu học Cù Chính Lan, thuộc địa bàn xã Ia Chía, huyện…
/ Xem thêm

TÀI TRỢ HỌC BỔNG CHO HỌC VIÊN CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ – DẠY NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI TÀN TẬT TP.HCM

TÀI TRỢ HỌC BỔNG CHO HỌC VIÊN CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ - DẠY NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI TÀN TẬT TP.HCM Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật TP.HCM là nơi tổ chức dạy nghề, giới thiệu…
/ Xem thêm