CÁC DỰ ÁN

THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỔ TIM MIỄN PHÍ

CHƯƠNG TRÌNH MỔ TIM MIỄN PHÍ NĂM 2018 (Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM) Chương trình phẫu thuật tim bẩm sinh miễn phí do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM tổ chức theo kế hoạch và thời gian nhận hồ sơ như sau: + Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/12/2017 đến…
/ Xem thêm