DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

CHUYẾN XE CHUYÊN CHỞ GIẤC MƠ CÔNG NGHỆ

CHUYẾN XE CHUYÊN CHỞ GIẤC MƠ CÔNG NGHỆ Tiếp tục đồng hành cùng với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành đoàn TP.HCM (Trung tâm TST) trong các hoạt động phát triển cộng đồng; Vừa qua, Quỹ Xã hội Từ thiện Tâm Nguyện Việt đã tài trợ kinh phí 250…
/ Xem thêm