Danh mục: Y tế

TRAO TẶNG DỤNG CỤ, THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ CẢI TẠO, NÂNG CẤP PHÒNG KHÁM BỆNH NHÂN ĐẠO MIỄN PHÍ QUẬN PHÚ NHUẬN

TRAO TẶNG DỤNG CỤ, THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ CẢI TẠO, NÂNG CẤP PHÒNG KHÁM BỆNH NHÂN ĐẠO MIỄN PHÍ QUẬN PHÚ NHUẬN Ngày 24/12/2020, Quỹ Xã Hội Từ Thiện Tâm Nguyện Việt (Quỹ Tâm Nguyện Việt) đã đến thăm và trao tặng một số dụng cụ, thiết bị y tế…
/ Xem thêm